Dževad Galijašević: Američki trgovci maglom

GEOPOLITIČKA UPOTREBA AMERIČKE MAGLE Kada je Francis Fukuyama 1989. godine objavio članak pod nazivom "The End of History?" (Kraj istorije?) i 1992. godine istoimenu knjigu "The End of History and…