Dževad Galijašević: BOŠNJACI IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI (4. Dio)

DžEVAD GALIJAŠEVIĆ – FELJTON – DIO  4.                                                               BOSANSKI MUSLIMANI – ISTORIJSKA SVIJEST  I NACIONALNI IDENTITETBOŠNJACI IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTIBOŠNJACI  SU JUŽNI SLOVENI – ISTORIJSKI I KULTURNI ASPEKT Po Engelsu, «onakvi,…

Dževad Galijašević: BOŠNJACI IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI (3. Dio)

DžEVAD GALIJAŠEVIĆ – FELJTON – DIO  3.                                                                  BOSANSKI MUSLIMANI – ISTORIJSKA SVIJEST  I NACIONALNI IDENTITETBOŠNJACI IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI BOŠNJACI KAO GLOBALNA GRUPA TIPA NACIJE Pitanje je uvijek, prividno aktuelno:zbog…