MAĐARSKA: Poštujemo demokratski izabrane lidere Republike Srpske, sankcije vode prema nestabilnosti

SANKCIJE protiv demokratski izabranih lidera Republike Srpske povlače za sobom samo nestabilnost i produbljivanje konflikata. Umjesto toga treba graditi stvari dijalog zasnovan na uzajamnom poštovanju rekao je državni sekretar Ministarstva…