Šikman: Pojačati kaznenu politiku sudova

Nasilje nad ženama trenutno je u fazi eskalacije, te je neophodno pojačati kaznenu politiku sudova kako bi se na efikasan način spriječilo vršenje ovih krivičnih djela, ali i uticalo na…