Evropske Kompanije Trpe Milijardne Gubitke na Ruskom Tržištu: Izazovi Energetike, Auto-industrije i Finansijskog Sektora

Najveće evropske kompanije suočavaju se s ogromnim gubicima na ruskom tržištu, izgubivši ukupno 100 milijardi evra od februara 2022. godine uslijed prodaje, zatvaranja ili smanjenja svog poslovanja u Rusiji. Prema…